Haumea III. - Pūpū | Pencil Skirt - blue - *ASF*

Sale price Price $30.00 Regular price $65.00

 

*ASF* - ALL SALES FINAL. This sale item may not be returned or exchanged. Mahalo.

Pencil Skirt | Form fitting | Cotton & lycra | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA 

Pencil Skirt 'Opu Kīkala Lō'ihi
Waist Hips Length
XS 22"-23" 28"-30" 25"
S 25"-26" 31"-32" 26"
M 28"-29" 32"-33" 27"
L 29"-30" 34"-35" 28"
XL 31"-32" 37"-38" 28"
2XL 32"-33" 39"-40" 30"

 

Haumea III. - Pūpū
E Kāneikawaiola, e Kūikikilani,
E Lononohoikawai,
E maliu mai i ka leo,
Hōkūkū i mua ke oho o ka hoi o Maliʻo,
O Mālanaiku, o ka wahine, o Kapolei,
He lei ia no Papa i ke ʻālina,
I ka maliʻo o ke kakahiaka,
He ʻula, he mōhai ʻālana, e kala, e ola,
E ola, e ka haku lei o ʻĀwihilono,
ʻO ka wahine piʻo mua, ʻaʻe wahi kapu,
Kapu kai e lono i ke kiu lā a—Hiu,
Hiua ka malo lawakua o Kanaloa,
ʻO Haumea ka ʻena a kino lani,
ʻO Kūnakapolei i ka honua,
Hoʻoili lei haele, hoʻoili ʻula ē,
Hoʻoili malo ē, lei ē, lei kū,
Leikauaakāne kō kapa,
He kapa ia no Kāne me Nuʻakea,
I kuku ʻia e Papa i ka Honua,
I kukuku, hana ʻia e Lalohana,
Kani kekeʻu ke kua, kuʻikē ka loa,
Hoʻōki i nao Makaliʻi,
Ke kapa a ka wahine ʻoʻopu holo lalo,
I kuku a oki, kaulaʻi i lalo o ka honua,
Kaʻa ka honua i ke kapa a ka wahine...
No ka pule piha e kipa iā Kealopiko Moʻolelo: Haumea III. - Pūpū

In one of our creation stories, Lalohana (w) births the newly forming world and ʻŌpuʻukahonua (k) sucks the nalu (amniotic fluid) from its nose. Auikahuliʻōwelakahonua then holds the child up in the air and the remaining nalu and other fluids flow out everywhere. They quickly merge back together forming the Moana Nui a Kāne, which is then separated into 11 different kai (seas). “ʻO ke kai o Wauke, na Haumea ia” - Wauke’s sea is the domain of Haumea. This ancient connection of Haumea to the wauke plant is just one of many associations she has with kapa. This traditional barkcloth of our kūpuna is often called the fabric of life and our compositions reflect this. In the “pule hoʻīnana kanaka” (prayer to increase the people) above, Haumea is the maker of fine white and red malo that are carried into the heiau and the latter is put on the kiʻi akua (carved image) of Kū. Haumea making kapa together with Lalohana is then spoken about, culminating in the line “kaʻa ka honua i ke kapa a ka wahine” - the world turns on the kapa made by the woman. If this comes as a surprise because we normally associate kapa with Hina, one theory is that Haumea and Hina are different facets of the same divine feminine principle, the roots of which go all the way back to Laʻilaʻi in genealogies like the Kumulipo. This design was patterned after an old kapa with a watermark commonly known as mole pūpū. These hundreds of little pūpū are decorations hidden in the cloth, reminding us that these akua wahine are silently, but powerfully present in so many aspects of our living world and the very foundations of who we are.

×