Kapa Uila | Unisex Tee - ALL SALES FINAL

Sale price Price $37.00 Regular price $45.00

 Original price was $44.

100% Organic cotton | Unisex tee | Designed in Hawaiʻi nei | Made in the USA


Kihi Po'ohiwi Umauma Uala Lō'ihi
Unisex Tee Shoulders Chest Bicep Back Length
XS 18" 40"-42" 16"-17" 25"
S 19" 42"-44" 16"-17" 26"
M 20" 42"-44" 16"-17" 27"
L 21" 44"-45" 16"-17" 28"
XL 21" 46"-47" 19"-20" 29"
2XL 21" 48"-49" 19"-20" 30"
3XL 21" 50"-51" 21"-22" 30"

 

 

 Kauilanuimakaʻehaikalani - Nani ka pōhihihi o ke kālailai ʻana i ke ʻano o nā akua Hawaiʻi. ʻO kahi mea akāka leʻa a nā kūpuna i hōʻike noʻeau mai ai ma nā mele koʻihonua, ua māhele ʻia ua mau akua nui nei i loko o nā mea like ʻole. Pēlā hoʻi ʻo Kāne, ke akua nona nā kinolau he nui manomano e piha ai ka lani (a me ka honua): ʻO nā hōkū kapu a Kāne, ʻo ka mahina nui a Kāne, ʻo ka lā nui a Kāne i hoʻolewa ʻia i ka lewa nui a Kāne. He mau kinolau kēia e pili ana i ke ahi hulili a me ka wela okooko. Pēlā nō hoʻi ke kinolau e hāpaimemeue ʻia nei ma ka lau nei, ʻo ka uila hoʻi. ʻO Kauilanuimakaʻehaikalani kekahi o nā kinolau uila o Kāne (ʻo kekahi inoa ʻo Kauilanuimākēhāikalani a me Kauilanuiʻoakaikalani). ʻO ka hōʻeu, ke kukupu, a me ka ʻīnana nā hana a Kāne, a ua like paha nā hana a kēia kinolau nei ona, ʻo ia hoʻi, he lalapa, he ʻoaka, a he ʻanapa mai nō i nā wā ʻano koʻikoʻi paha (e laʻa ka hānau ʻia mai o kekahi aliʻi). Ma mua o ka hehi ʻana o ka wāwae i ke ala hou, ma ka hoʻomaka ʻana i kekahi hana hou, ma ka hoʻomohala ʻana i nā mea hou e holomua ai ʻo kānaka, ma ia mau wā nō e kāhea aku ai iā ia. Pēlā ʻo Kamiki mā i ka wā e ʻailolo ana no ka paʻa mai o ka ʻike lua. Pēlā nō hoʻi ʻo Pele i ka wā i haʻalele ai ʻo Hiʻiaka i kona huakaʻi, kāhea ʻo ia i kēia kaikunāne o lākou e “pili i ka pāʻū” o kona lei i hiʻia i ka poli. He laʻana nui kēlā e maopopo ai, ua mana wale ka uila ma ka pale ʻana i ka ʻino a me ka wehe ʻana i ke ala hou. Ma kona ʻano he mea e pili ai ko ka lani me ko ka honua, he hōʻailona nō hoʻi no ka mana kuʻuna o nā aliʻi a me ka ʻike kuʻuna o nā kupuna nui o kākou iō kikilo loa. E hoaka mai nō ka miu o kou ʻihi lani, e ke akua ē!

Our akua, in all their splendor, are numerous, often tangible, and threaded throughout our living world, enlivening its fabric and constantly shaping our human experience. Kāne’s presence is ubiquitous; the incredible heat of his kapu radiates from the sun and animates the moon, stars, and all the celestial bodies we see in the sky, which he also created. He breathes the light of life into earth’s vegetation, sustaining us at a fundamental level. His myriad kinolau (physical forms) delight and often inspire awe, like the one being honored here: uila (lightning). Uila is one of Kāne’s most powerful manifestations, reaching temperatures hotter than the surface of his sun. This akua is recognized by several names including Kauilanuimakaʻehaikalani and he is summoned when we begin new endeavors, embark on new paths, and innovate to improve. He keeps pernicious influences at bay and protects our efforts as we launch off in new directions. This is perhaps why Pele called this brother of theirs to come and put his mana into Hiʻiaka’s “lightning skirt” before she set off on her journey. Hiʻiaka summons him herself when faced with foes and uses the power of her skirt to defend herself against them. Together with Kānehekili, their storms cleanse and remove obstacles through fire and water. Uila is a common motif seen on some of the oldest surviving kapa in museums today, pieces that likely belonged to chiefs whose divine inheritance is symbolized by this beautiful form.

×