Ko'oloa 'Ula | Shorts - marine blue

Sale price Price $65.00 Regular price

100% Organic Cotton | Elastic Waistband | Pockets | Designed in Hawai'i | Made in the USA


Pūhaka Kīkala
Shorts Waist - unstretched Hips Inseam
S 26" 36" 2.5
M 30" 38" 2.5
L 32" 40" 2.5
XL 34" 42" 2.5
2XL 36" 44" 2.5

Sewn from an all over print design, each piece is unique in its art placement, which will vary from what you see in the photos. 

Ko'oloa 'Ula
ʻO ka pua aloalo nui a hine wale ka mea laha loa a ohohia nui ʻia e ka hū a me ka lehulehu, eia naʻe, he mau pua ʻōiwi ko Hawaiʻi o ka ʻohana lāʻau hoʻokahi nō (Malvaceae) i like aku nō hoʻi ko lākou kūlana hiehie. ʻO ka māhele e ʻou kalalea aʻe ana mai waena aʻe o ka pua aloalo, ʻo ia ka māhele hoʻoipoipo, ka mea hoʻi e hanohano ai ia ʻohana lāʻau. ʻO ia ʻano hoʻolale like mai nō a ka uʻi ke nānā aku ka maka i nā pua o nā lāʻau ʻelua o ka lau o nei lole. Ma ke ʻano makaliʻi nō naʻe ia nani, ʻoiai he pua ʻuʻuku nō ko lāua. ʻO Abutilon menziesii, no ka ʻāina maloʻo mai nō o Hawaiʻi, Maui, Lānaʻi, a me Oʻahu. Ua nalohia loa ma ua mau ʻāina lā, akā koe maila nā ʻanoʻano, no laila ua kanu hou ʻia akula ma Oʻahu. He nui wale nā wai o ia pua, mai ka pūnono a ka lenalena, a he miʻi mīkohukohu mai nō ke kui ʻia i lei. No Lānaʻi mai ʻo Abutilon eremitopetalum a he hoʻokahi wale nō ulu koe, e kū ana i kona kau e nalo ana nō hoʻi i kekahi kau. Me he pele kani lā ke "calyx" o ia pua a hoʻonalo ʻia maila ma lalo ona nā lihilihi maoli o nei pua laha ʻole. Ke poʻo weweo e kūnou ana - The red, bowing head.

These days, it's those big, bright, iconic Hibiscus that tend to get all the attention, but Hawaiʻi has several endemic species in the same family (Malvaceae) whose blossoms are no less gorgeous. Let's be honest, it's the prominent structure that bears both the male and female sexual parts that's half the charm of flowers in this family. The two endemic species in this design have that same sex appeal, but in smaller format. Abutilon menziesii is endemic to the dry shrublands of Hawaiʻi, Maui, Lānaʻi, and Oʻahu (only 3% of which remain today). It went extinct in the wild, but seeds from wild populations were used to establish new ones on Oʻahu. These flowers come in a gorgeous range of shades from maroon to yellow and make a stunning lei when strung. Abutilon eremitopetalum is endemic to Lānaʻi, where the last wild population comes and goes with the years and seasons. Sometimes called "hidden-petaled Abutilon," the distinctive bell-shaped calyx hides the light green petals of this highly unique flower. Ke poʻo weweo e kūnou ana - The red, bowing head.

×